• Join our newsletter
  • Free shipping over €71.19, regular price €7.03

Women's cycling pants

Cykelbyxor för dam - ett funktionellt plagg som blivit en trend

Cykelbyxans namn avslöjar plaggets ursprungliga funktion. Tights som gör sig bra vid cykling, löpning eller andra aktiviteter. Men plagget är även väldigt bekvämt och snyggt, vilket har gjort att plagget letat sig utanför sportsortimentet. Numera är cykelbyxan ett trendigt damplagg även till vardags.

Vårt sortiment av cykelbyxor för dam är nog så funktionella även vid lite aktivare stunder men är ämnade för att kunna fungera som en vardagligt plagg.

Cykelbyxa eller cykelshorts med mönstermotiv

Då cykelbyxan ska sitta kroppsnära som ett extra lager hud så ställer det lite krav på vilket material plagget kan tillverkas i. Det kräver att materialet är elastiskt och lätt att röra sig i, trots att det sitter åt mot kroppen.

Därför tillverkas cykelbyxan normalt i tyg med hög procent polyester. Detta gör det även möjligt att trycka cykelbyxorna med trycktekniken sublimering. Sublimeringstryck är en teknik som får motivet att sjunka in i tygets fibrer och färgar tyget i önskat mönster. Därför går det att få cykelbyxor i mängder av läckra motiv och mönster.

Cykelbyxor med hög midja

Något som har blivit väldigt populärt under de senaste åren är cykelbyxor som går upp i en hög midja. Istället för att stanna ovanför höfterna så går dessa cykelbyxor upp en bit upp på magen. Dessa cykelbyxor kan med fördel kombineras med en sport-BH under varmare dagar eller kombineras med topp eller klänning där de går upp under plagget.

Numera har de flesta av våra cykelbyxor för dam just hög midja. Den höga midjan är då sydd med en extra panel likt en mudd som går upp över magen. Detta ökar rörligheten du får i dina cykelbyxor.

 

Show filters

Per page:

Cycling pants for women - a functional garment that has become a trend

The name of the cycling pants reveals the garment's original function. Tights that do well when cycling, running or other activities. But the garment is also very comfortable and stylish, which has made the garment look outside the sports range. Nowadays, cycling pants are a trendy steam garment even in everyday life.

Our range of cycling pants for women is probably so functional even at slightly more active moments, but is intended to be able to function as an everyday garment.

Cycling pants or cycling shorts with a pattern motif

As the cycling trousers must be close to the body as an extra layer of skin, it places some demands on what material the garment can be made of. It requires that the material is elastic and easy to move in, even though it fits against the body.

Therefore, the cycling pants are normally made of fabric with a high percentage of polyester. This also makes it possible to print the cycling pants with the sublimation printing technique. Sublimation printing is a technique that causes the motif to sink into the fabric's fibers and dye the fabric in the desired pattern. Therefore, it is possible to get cycling pants in lots of delicious motifs and patterns.

Cycling pants with a high waist

Something that has become very popular in recent years is cycling pants that go up to a high waist. Instead of stopping above the hips, these cycling pants go up a bit up on the stomach. These cycling pants can advantageously be combined with a sports bra on warmer days or combined with a top or dress where they go up under the garment.

Nowadays, most of our cycling pants for women have a high waist. The high waist is then sewn with an extra panel like a cuff that goes up over the stomach. This increases the mobility you get in your cycling pants.

Categories

Shop

Information